12 Belangrijke vragen over testbewijzen ten behoeve van het Tweede kamer-debat van 6 mei 2021.

Deze zijn opgesteld door Maria-Louise Genet en gestuurd aan een Tweede Kamer-lid. Vertrekpunt is m.n. de vraag hoe een dergelijke verplichting zich verhoudt tot een aantal onvervreemdbare mensenrechten. 

1) In hoeverre is het ‘afdwingen’ van testbewijzen in strijd met het discrimatieverbod? (artikel 2 IVRK, 14 EVRM, 2 BUPO en 21 EU-handvest, 1 Gw)

2) In hoeverre is het ‘afdwingen’ van testbewijzen in strijd met het recht op lichamelijke integriteit? (artikel 3 EU-handvest, 11 Gw)

3) In hoeverre is het ‘afdwingen’ van testbewijzen in strijd met het recht op verwezenlijking van economische, sociale en culturele rechten? (artikel 4 IVRK, 22 lid 3 Gw, 16 ESH (volwassenen) en 17 ESH (kinderen)) -> musea etc. 

4) In hoeverre is het ‘afdwingen’ van testbewijzen een inbreuk op het beginsel van Habeas Corpus (recht op vrijheid en veiligheid)? (artikel 5 EVRM, 9 BUPO, 6 EU-handvest)

5) In hoeverre is het ‘afdwingen’ van testbewijzen in strijd met het beginsel van eerbiediging van het ouderlijk gezag? (artikel 5 IVRK) -> scholen etc. 

6) In hoeverre is het ‘afdwingen’ van testbewijzen in strijd met het beginsel van de eerbiediging van het prive-leven en het familie- en gezinsleven? (artikel 9 en 16 IVRK, 8 EVRM, 17 BUPO, 7 EU-Handvest, 10 lid 1 en lid 2 Gw)

7) In hoeverre is het ‘afdwingen’ van testbewijzen in strijd met de bescherming van (medische) persoonsgegevens? (Artikel 8 EU-handvest, 10 lid 3 Gw, de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens))

8) In hoeverre is het ‘afdwingen’ van testbewijzen in strijd met het gelijkheidsbeginsel? (artikel 26 BUPO en 1 Gw)

9) In hoeverre is het ‘afdwingen’ van testbewijzen in strijd met het recht op vrijheid van beroep en het recht te werken, alsmede vrijheid van ondernemerschap? (artikel 15 en 16 EU-handvest, 19 lid 3 Gw)

10) In hoeverre is het ‘afdwingen’ van testbewijzen in strijd met het recht op onderwijs? (artikel 28 IVRK, 14 EU-handvest, 23 Gw, 9 en 10 ESH)

11) In hoeverre is het ‘afdwingen’ van testbewijzen in strijd met het recht op bescherming tegen onredelijk ontslag? (artikel 30 EU-handvest)

12) In hoeverre is het ‘afdwingen’ van testbewijzen in strijd met het recht op vrijheid van verkeer en verblijf? (artikel 12 BUPO en 45 EU-handvest)