Themamiddag + online samenkomst
Bouwen aan de parallelle samenleving

Data volgen (augustus/september 2021)

Het oude systeem is failliet. Dit systeem blijven oplappen lijkt ons zinloos. Dus het is belangrijk de zelfvoorzienende samenleving te versterken en uit te bouwen, met nieuwe vormen voor handel, onderwijs, zorg, economie, voedsel, energie etc. Hoe helpen we elkaar daarin? Er zijn al vele prachtige initiatieven, bottom up, in binnen- en buitenland. Wat is daar nu het meest nodig? We geven inspiratie, overzicht, uitleg, handvatten voor lokaal organiseren en gaan je helpen te verbinden en krachten te bundelen.

Bestel je tickets

 

Elkaar versterken op weg naar een nieuwe samenleving

De huidige samenleving en economie werken niet echt meer, op z’n zachtst gezegd. Er draait nog van alles, maar het loopt op z’n eind. De beperkingen zijn zo immens gebleken. De aarde raakt uitgeput, mensen raken uitgeput, de verschillen in inkomen worden nog groter, de ketens zijn te lang, de voedselzekerheid wordt minder, het bankensysteem gaat instorten et cetera.

Wat dan wel? We moeten parallel aan het oude een nieuw systeem bouwen. Dat gebeurt ook al. Er zijn al vele prachtige initiatieven, bottom-up, in binnen- en buitenland. Wat is er nu dan het meest nodig? Is het meer een kwestie van wat er al aan initiatieven is, bekender te maken en toe te passen, of is er toch nog iets anders nodig? Of beide? En: wat vraagt het van ons als mens?

Laten we verder op weg gaan naar een nieuwe zelfvoorzienende samenleving. Hoe versterken we elkaar daarin?

Wat kun je verwachten?

  • Inkijk in wat er speelt, wat we concreet onder een parallelle samenleving verstaan en wat niet.
  • Inspiratie, praktijkvoorbeelden en bestaande initiatieven verbinden (zoal voedselcoöperaties, gezondheidsgroepen, onderwijsinitiatieven, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, media, financiële stelsels (bijv. crypto en block chain).
  • Wat wil jij ermee? Behoeften verkennen, krachten losmaken en kijken hoe we onszelf en elkaar kunnen versterken.

Waar:                  Online en nabij Utrecht

Wanneer:           Data volgen, online samenkomst 20.00-22.00 uur en themamiddag in augustus/september van 13.00-17.30 uur

Wie:                     Gastspreker: ntb.

                             Marnix Lamers (trainer, inspirator, initiatiefnemer)

                             Myrte Amons  (docent drama en persoonlijke ontwikkeling)

Ticketprijs: kies je prijsniveau naar jouw draagkracht € 55 / € 70 / € 85 incl. BTW. Je krijgt korting als je je eveneens aanmeldt voor één of twee van de andere thema(mid)dagen, zie de ticketpagina.

Bestel je tickets

We zien je graag deze zomer!

Team ‘We gaan het zelf doen’: Marnix Lamers, Myrte Amons, Peter Toonen & Annemiek van der Krogt

Programma themamiddag

12.30 uur:         Inloop met koffie en thee

13.00 uur:          Lunch

13.30 uur:         Opening, welkom en inleiding

                            Inspiratie & visie. Economische en sociale principes van parallelle samenleving: wanneer functioneert die?

                            Wat als we dit niet doen? De nood is hoog.

                            Uitleg en inspiratie over hoe we ons verder kunnen organiseren in lokale tribes. Waar zien we lacunes en kansen?

                            Eerste stap in ophalen van vragen en behoeften, en al antwoorden daarop.

15.30 uur:           Theepauze

15.45 uur:           Vervolg

16.00 uur:           Werkgroepen, uitwisselen persoonlijke ervaringen: wat werkt, wat niet? Wat heb jij nodig? Waar ben jij bij betrokken, of wat trek jij al zelf? Wat hebben (jouw) initiatieven nodig?

16.45 uur:           Plenair: uitwisselen vanuit de werkgroepen. Hoe steunen en versterken we elkaar? Keuzes maken voor de toekomst.

17.15 uur:           Afsluiten plenair

17.30 uur:           Einde