Juridische themamiddag vrijdag 5 nov. + Zoom

Onze rechten staan steeds meer onder druk. We moeten onze kennis opvijzelen en meer weerwoord geven. Bijvoorbeeld gezien de actuele juridische vragen waar het gaat om de druk van verplicht testen en de dwang tot vaccineren.
Deze themamiddag is een vervolg op de eerdere juridische themadagen, maar staat ook op zichzelf. Deelname is inclusief een Zoom met Powerpoint van 2 uur, Inleiding Privaatrecht, die je krijgt toegestuurd ter voorbereiding. Heb je nog niet eerder meegedaan aan een juridische Zoom van haar, dan is het de bedoeling dat je ook een eerdere Zoom bekijkt (ook 2 uur) waarin helder de inhoud en opzet van wetbundels wordt uitgelegd aan je, en hoe je die wetbundels hanteert. Deze voorbereidingen zijn echt noodzakelijk zodat het instapniveau qua kennis voldoende is.

Maria-Louise zal veel behandelen:

Voorbeeldsituatie: met de GGD-arts sluit je een behandelovereenkomst als je geprikt wordt. Als daar schade uit voort komt kun je die arts aanspreken op de onveiligheid van injectie en dat er geen informed consent is. Als je de prikker zelf wilt aanspreken, met wie je geen contract hebt, dan kun je diegene alleen o.b.v. een onrechtmatige daad aanspreken.

Ander voorbeeld: stel, je laat je dak repareren: dan heb je een opdrachtovereenkomst met de dakdekker. Als nou een rol op een auto valt: dan kan je hem o.b.v. een contract aanspreken. Maar als de rol op de auto met de buurman valt, waarbij er geen sprake is van een contract, dan kan de buurman de dakdekker aanspreken op artikel 162 of de werkgever van de dakdekker obv artikel 170 van boek 6. Dan is er geen schuld- maar risicoaansprakelijkheid.

Boek 6 Titel, 1, 3, 4 en 5 BW)

Subonderwerpen op de themamiddag: 

  • Onrechtmatige Daad (artikel 6:162 BW) -> Schuldaansprakelijkheid
  • Risico-aansprakelijkheden (waaronder werkgeversaansprakelijkheid artikel 6:170 BW, productaansprakelijkheid artikel 6:185 e.v. BW, de regeling inzake de oneerlijke handelspraktijken Afdeling 6.3.3A en de regeling inzake misleidende en vergelijkende reclame Afdeling 6.3.4)
  • Rechtmatige Daad (Boek 6 Titel 4 BW) -> zaakwaarneming, onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking)
  • Volmacht (Boek 3 Titel 3 BW)
  • Overeenkomsten (ontbinding 6:265 BW, vernietiging o.g.v. wilsgebreken (artikel 3:44 BW dan wel 6:228 BW) en schadevergoeding bij wanprestatie artikel 6:74 BW)
  • Kort aanstippen van een aantal bijzondere overeenkomsten (Boek 7 BW), waaronder koop, opdracht en arbeid.
  • Je krijgt tevoren een Zoom-opname toegestuurd (2 uur) als inleiding Privaatrecht (Boek 3, 6 en 7 BW). En als je nieuw bent hier nog een, zie uitleg bovenaan.

De themamiddag gaat door bij minimaal 25 aanmeldingen.
Meld je snel aan, graag uiterlijk zaterdag 30 oktober, 10 uur: wegaanhetzelfdoen@protonmail.com.

Ook zijn wij aan het inventariseren of er voldoende interesse is in een cursus Familierecht en/of Arbeidsrecht en/of een cursus Demonstratierecht (voor wat betreft de laatste 2 zal Maria-Louise 2 andere docenten vragen). Andere suggesties zijn ook zeker welkom, te denken valt bijvoorbeeld aan de Geneesmiddelenwet en de Code Publieksreclame Geneesmiddelen.

Als je je verder wilt verdiepen / voorbereiden:

~ Blckbx aflevering d.d. 30 augustus 2021 “Niet Pharma, maar overheid gaat te ver” (inzake de Geneesmiddelenwet en de Code Publieksreclame Geneesmiddelen): https://www.blckbx.tv/videos/overheid?rq=Pharma 

Tip: lezen sommatiebrief en dagvaarding tegen de Gezondheidsraad waarin je veel inhoudelijke onderbouwing vindt, die voor veel casuïstiek nu toe te passen is.

~ Sommatiebrief d.d. 7 september 2021 Gezondheidsraad (12 pagina’s): https://viruswaarheid.nl/wp-content/uploads/2021/09/brief-sommatie-leden-Gezondheidsraad-def-3.pdf

~ Dagvaarding Gezondheidsraad d.d. 1 oktober 2021: https://viruswaarheid.nl/informeren/rechtszaak-tegen-adviseurs-vaccinatiecampagne/ -> begeleidend schrijven + PDF dagvaarding (88 pagina’s): https://viruswaarheid.nl/wp-content/uploads/2021/10/Dagvaarding-pdf.pdf

De dagvaarding is in 6 delen besproken bij Café Weltschmerz, waarbij de 7 criteria besproken worden waaraan voldaan moet zijn voordat een vaccin in het Rijksvaccinatiecampagne mag worden opgenomen. Aan geen van de 7 (cumulatieve) voorwaarden is voldaan. Vorige week is besproken wat hiervan de gevolgen zijn. De adviezen van de Gezondheidsraad zijn onrechtmatig, onethisch en immoreel en dienen per direct ingetrokken te worden. In het laatste deel wordt ingegaan op diverse rapporten van het College ter Beoordeling Geneesmiddelen (en haar ontstaansgeschiedenis; de Softenon-problematiek) en in welke spagaat het CBG zich thans bevindt. Het lijkt erop dat er een aantal zeer consciëntieuze werknemers zijn, maar ook dat er een paar ‘rotte’ appels in het personeelsbestand zitten. Nader onderzoek is geboden.

Voor de geïnteresseerden onder ons: de zitting zal plaatsvinden op maandag 8 november om 11.00 uur bij de rechtbank Den Haag (livestream is aangevraagd). 

Waarom zou ‘je je eigen jurist worden’?

Onze rechten staan steeds meer onder druk, zeker sinds Covid19. We zullen kennis moeten opvijzelen, zelfbewuster moeten zijn en meer weerwoord moeten geven.  In het kader van ons hoofdthema “We gaan het zelf doen”, vinden wij het zinvol om onszelf op te leiden in onderwerpen waar we (nog) niet in thuis zijn. Het thema van deze dag is dan ook: ‘Hoe word ik mijn eigen jurist’?

Maria Louise: ‘Zelf heb ik gemerkt dat er veel behoefte is aan juridische basisvaardigheden. Daarom geef ik graag deze themamiddagen over hoe ons huidige rechtstelsel in elkaar zit. Uiteraard zullen we uiteindelijk naar een ander rechtstelsel gaan. Desalniettemin is het handig als we zelf wat meer ‘tools’ in onze juridische gereedschapskist hebben zodat we beter gewapend zijn tegen alle maatregelen waar wij nu mee geconfronteerd worden.’

Ken jij je rechten wel? Ga je er ook echt in staan? Hoe versterken we elkaar daarin?