Voedselbossen die renderen

Voedselbossen zijn meer dan bossen en meer dan voedsel

Voedselbossen zijn ‘eetbare bossen’: parkachtige bossen waar o.a. veel bessen, ander fruit, noten, zaden en enkele groentes groeien. Natuur en voedselproductie die samenvallen; komt dat even mooi uit in de voedseltransitie die vraagt om slimmer en ‘gewortelder’ omgaan met onze beschikbare voedselbronnen.

Voedselbossen worden steeds professioneler en dat is hoog tijd. Dankzij pioniers is er veel kennis opgedaan. Nu is het tijd op te schalen. Our Human Nature neemt daarin initiatief en brengt partijen bij elkaar. Voor alle bossen geldt: het vraagt geduld en een lange termijn visie.

Lees meer hieronder >

“Waar een wiel is, is een weg.”

pan – O – rami

“You must understand the whole of life, not just a little part of it.” 

Krishnamurti

“The privilege of absurdity is restricted to only human.” 

Thomas Hobbes

Human nature is like water. It takes the shape of its container.” 

Wallace Stevens

Waarom?

Voedselproductie

Ok, we kunnen als mensheid dus bossen aanleggen die niet alleen ‘natuur zijn’, maar ook deels in ons eten voorzien. Het kan op termijn zelfs veel oogst opleveren. Een voedselbos vraagt om een zorgvuldig onderzoek en ontwerp, aanplant, en het bevorderen van optimale omstandigheden in het begin. Daarna vraagt het juist om de teugels te laten vieren: meebewegen met hoe de natuur als zelfsturend ecoysteem verder aan de slag gaat. Na de aanloop is er minder onderhoud nodig dan bij akkerlandbouw. Wel is er meer tijd nodig om te oogsten.

Andere scope nodig

In Europa bestaat dit nog maar relatief kort (begin jaren 90). Op andere continenten (zoals Azië, Midden-Amerika) is dit al langer gangbaar. De uitdaging is nu om dit economisch rendabel te maken. Omdat het wel minimaal 10 jaar jaren duurt voordat het bos optimale opbrengsten geeft, is er een andere investeringsscope en dus andere aanpak nodig dan bij reguliere landbouw.

Méér dan voedsel

Our Human Nature benadert voedselbossen als een multidimensionaal ‘instrument’. Behalve voor voedselproduc-tie is een voedselbos ook geschikt voor:

  • Belevenis en educatie: rondleidingen, cursussen, zingeving, e.d.
  • Als bijdrage aan meer biodiversiteit: ideale habitat voor insecten etc. En klimaatadaptatie: voedselbossen kunnen veel beter tegen zowel droogte als zware regenval dan akkers.
  • Participatie door kinderen, bedrijven, maatschappelijke organisaties.

““You can’t stop the future
You can’t rewind the past
The only way to learn the secret
…is to press play.”
― Jay Asher, Thirteen Reasons Why …..

Mijlpalen

De eerste twee mijlpalen zullen zijn:

 

✔ Een concept en business case voor een geheel van voedselbossen om te presenteren aan partners en investeerders.

 

✔ Het vinden en voorbereiden van geschikte locaties.  1. In een te maken groot ecoresort in Roemenië dat Our Human Nature laat ontwikkelen; en 2. op de Utrechtse Heuvelrug / Kromme Rijnstreek.

 

Wie werken hieraan?

Marnix Lamers

Marnix Lamers

Voedselbosverbinder en inspirator

rarnix kreeg de smaak te pakken op een voedselbosworkshop november 2018 in Ecodorp Bergen (foto). Instructie, achtergronden, veldonderzoek, aanplanten….dat vroeg om meer. Hij is op zoek naar grond op de Utrechtse Heuvelrug / Kromme Rijnstreek om te starten. Momenteel worden gesprekken gevoerd met grondeigenaren.
Our Human Nature kijkt bovendien verder, ook in het buitenland, zoals Roemenië.

Mark Koops

Mark Koops

Voedsel-out-of-the-bos-denker

Mark gelooft ook sterk in voedselbossen. Hij ziet de economische potentie extra sterk wanneer voedselbossen verbonden worden aan andere, verrassende verdienmodellen.
Daarom is hij bezig een groot ecoresort voor te bereiden in Roemenië waar een voedselbos deel van wordt.

Partners

 

Even geduld hoor, maar kom je een hapje bosbessentaart eten als de eerste oogst gedaan is?

Wil je meehelpen om precies dat mogelijk te maken?
We zoeken partners die mee willen ontwikkelen en exploiteren. Interesse? Neem contact op!

join @ ourhumannature. co

Meer weten?  Meedoen?

Wil je meer weten

Wil je meer weten over het laten renderen van voedselbossen, hoe het gaat werken enzovoort?
Zend dan een email naar join @ ourhumannature. co of druk op de knop.