Voedselbossen die renderen

Voedselbossen zijn meer dan bossen en meer dan voedsel

Voedselbossen zijn ‘eetbare bossen’: parkachtige bossen waar o.a. veel bessen, ander fruit, noten, zaden en enkele groentes groeien. Natuur en voedselproductie die samenvallen; komt dat even mooi uit in de voedseltransitie die vraagt om slimmer en ‘gewortelder’ omgaan met onze beschikbare voedselbronnen.

Voedselbossen worden steeds professioneler en dat is hoog tijd. Dankzij pioniers is er veel kennis opgedaan. Nu is het tijd op te schalen. Our Human Nature neemt daarin initiatief en brengt partijen bij elkaar. Voor alle bossen geldt: het vraagt geduld en een lange termijn visie.

Ok, we kunnen als mensheid dus bossen aanleggen die niet alleen ‘natuur zijn’, maar ook deels in ons eten voorzien. Het kan op termijn zelfs veel oogst opleveren. Een voedselbos vraagt om een zorgvuldig onderzoek en ontwerp, aanplant, en het bevorderen van optimale omstandigheden in het begin. Daarna vraagt het juist om de teugels te laten vieren: meebewegen met hoe de natuur als zelfsturend ecoysteem verder aan de slag gaat. Na de aanloop is er minder onderhoud nodig dan bij akkerlandbouw. Wel is er meer tijd nodig om te oogsten.

In Europa bestaat dit nog maar relatief kort (begin jaren 90). Op andere continenten (zoals Azië, Midden-Amerika) is dit al langer gangbaar. De uitdaging is nu om dit economisch rendabel te maken. Omdat het wel minimaal 10 jaar jaren duurt voordat het bos optimale opbrengsten geeft, is er een andere investeringsscope en dus andere aanpak nodig dan bij reguliere landbouw.