Zondag 7 Juli heeft Li An Phoa van Spring College en ‘Drinklable Rivers’ samen met Henk Schippers, veldonderzoeker bij het Hoogheemraadschap ons begeleid op een wandeling door het Schoorlse polder- en duingebied. Wij zijn meegenomen door het variabele landschap dat het verhaal vertelt van vroeger en dat laat zien wat er nu speelt.

We startten bij de poldergrond en zagen dat verrijking van deze grond voordelen oplevert voor bepaalde gewassen. En dat hierdoor vele andere soorten juist sterk achterbleven waardoor de biodiversiteit verdwenen is. Op andere stukken ontstaat door ecologisch beheer een nieuw landschap.

Beheer heeft ook in andere tijden voor verandering gezorgd. Zo zijn de dennenbomen ooit in het duingebied geplant en nu het natuurlijke decor geworden. Wat zijn de gevolgen van alle veranderingen? Dat werd zichtbaar door het water dat we tegenkwamen. Stroomt het? Is het helder? Leeft er leven in? We hebben al wandelend ervaren dat de stukken land niet los van elkaar staan en blijvend invloed op elkaar uitoefenen.

Als agenda’s verschillen, zowel in tijd als ruimte, dan zal de invloed op elkaar als hinderlijk ervaren worden en blijft het een strijd tussen de betrokken partijen. Of is er een perspectief, waarin alle betrokkenen zich kunnen vinden, waardoor gezamenlijk succes behaald kan worden? Wat hebben we hiervoor te doen? Our Human Nature zet zich hier graag voor in. Door in eerste instantie te luisteren en de diepte in te gaan.

Nathalie de Reus