Stichting ‘TouchedbyWater’

Bewaken en ontwikkelen

De stichting TouchedbyWater zal de data in AgroWiki juridisch veilig bewaken en  beheren. En inspiratiefilms en andere communicatiedragers laten ontwikkelen.

‘TouchedbyWater’, hoezo? Alle leven begint wanneer het wordt aangeraakt door water. Grond wordt pas vruchtbaar na aanraking met water (en licht natuurlijk). Water doet het stromen. Water is ook ons gevoel. Water laat mineralen ‘oplossen’ en beschikbaar komen.

TouchedbyWater zal haar kernwaarden actief uitdragen, zoals over het open source karakter van data. De Stichting zal AgroWiki als instrument daarvoor verder bekend maken. De inspiratiefilm over de Utrechtse Heuvelrug is het sluitstuk van de oprichting van de stichting. Deze en de volgende films bieden we na vertoningen in schouwburgen/bioscopen ook aan aan TV-netwerken.

Ook is de Stichting in staat films te maken in opdracht. Wellicht van jouw organisatie – bv. als je anders-dan-anders je ‘rapport’ wilt presenteren over een gebiedsaanpak  en jullie rol daarin.

Funding is nodig om dit alles te realiseren. Je kunt de Stichting sponsoren, op meerdere niveaus. Je maakt daarmee bijzondere water- en voedselprojecten mogelijk, plus dat je een boost geeft aan je communicatie en marketing. En …je wordt deel van een groeiend duurzaam waardenetwerk waarmee veel innovaties mogelijk worden gemaakt.

Lees ook onze blog over ‘het meten van de aarde door water te meten’, en lees meer over de stichting hieronder >

“Waar een wiel is, is een weg.”

pan – O – rami

“You must understand the whole of life, not just a little part of it.” 

Krishnamurti

“The privilege of absurdity is restricted to only human.” 

Thomas Hobbes

Human nature is like water. It takes the shape of its container.” 

Wallace Stevens

Waarom?

Open data vraagt inspanning

Data over voedsel en water verdwijnt steeds meer in de ‘digitale kluizen’ van grote bedrijven. Dat maakt dat we als consumenten en kleine kwekers steeds minder mogelijkheden hebben om zelf de goede afwegingen en keuzes over productie en consumptie te maken.
De Stichting wil daar fundamenteel verandering in brengen, met AgroWiki.

Veiligheid door structuur

De Stichting TouchedbyWater gaat met een zeer doortimmerd juridisch en technisch framework ervoor zorgen dat iedereen die overweegt om via AgroWiki data over voedselteelt en waterkwaliteit te delen, zich ook veilig voelt dat daadwerkelijk te doen.
En zij stelt bovendien iedereen in staat
zelf projecten met data/AI (Artificiële Intelligentie) te initiëren die bijdragen aan wat we noemen ‘gewortelde agronomie’: een leefomgeving waarin we kunnen voorzien in lokaal, ‘geworteld’ voedsel en water, op open en transparante wijze.

Onafhankelijkheid

De stichting wordt juridisch en organisatorisch onafhankelijk.
Zo garanderen we dat zij zonder belangen de opzet van en de data in AgroWiki kan bewaken.


““You can’t stop the future
You can’t rewind the past
The only way to learn the secret
…is to press play.”
― Jay Asher, Thirteen Reasons Why …..

Wie werken hieraan?

Mark Koops

Mark Koops

Eén van de inspiratoren van de stichting

Mark: ‘Het in het leven roepen van een publieke data en kennisbank, gestoeld op transparante kunstmatige intelligentie, als tegenhanger van de niet openbare systemen die al bestaan, is voorwaardelijk voor de duurzamere toekomst die de mensheid zegt na te streven.’

Partners

 

We zoeken partners die de stichting helpen op  organisatorisch en juridische vlak.
Interesse? Neem contact op!

join @ ourhumannature. co

Mijlpalen

De eerste twee mijlpalen zullen zijn:

 

✔ Vinden van bestuursleden.

 

✔ Oprichting en inrichting.

 

Meer weten?  Meedoen?

Wil je meer weten

Wil je meer weten over de opzet, hoe de stichting gaat werken enzovoort?
Zend dan een email naar join @ ourhumannature.co of druk op de knop.