LiberTerra biedt waarde aan drie partijen:

Zoekt u als gemeente nieuwe oplossingen voor de grote ruimtelijke, agrarische, sociale en ecologische vraagstukken van nu? Aansluitend op zowel gemeentelijk als provinciaal beleid, inspelend op de Omgevingswet.

Zoekt u als groep bewoners een plek om een nieuw initiatief vorm te geven, met name in het buitengebied? Bijvoorbeeld door wonen te combineren met collectieve voedselteelt en bijdragen aan Duurzame Doelen?

Zoekt u als grondeigenaar nieuwe invulling van een stuk land, bijvoorbeeld met wonen en voedselteelt, met biodiversiteit, educatie en maatschappelijke participatie?

Dan gaat LiberTerra graag met u om de tafel.

LiberTerra betekent:

  • Wonen in een (kleinschalige) community, met name in buitengebieden.
  • Maatschappelijke uitdagingen oplossen: provincies/gemeenten ondersteunen bij behalen Global Goals. Denk aan zorg, welzijn, recreatie, educatie en WEconomy.
  • Ruimte voor ondernemerschap van bewoners.

Een uitgebreidere LiberTerra-variant omvat ook voedselteelt voor de regionale markt en eigen gebruik. En data over voedselteelt en biodiversiteit verzamelen en delen via het te maken dataplatform data-systeem Gaia.

LiberTerra is een integraal en innovatief antwoord op met name deze vier prangende kwesties:

  1. Veel mensen zoeken woonruimte, zowel gezinnen, jonge stellen als alleenstaanden en anderen.
  2. Tekort aan goede invulling VAB-terreinen (vrijkomende agrarische bebouwing).
  3. Grote noodzaak om landbouw, bodembeheer en biodiversiteit systemisch te verbeteren.
  4. Gebrek aan verbinding in samenleving, en eenzaamheid bij oud en jong.
LiberTerra Geestmerambacht

Op een terrein van het recreatieschap Geestmerambacht is sinds zomer 2020 een kleine woongemeenschap. Er zijn 10 Tiny Houses gebouwd. De bewoners zetten zich maatschappelijk in op het gebied van zorg en welzijn. Ze zijn ook actief in het nabijgelegen voedselbos.

Meer LiberTerra locaties

We zijn in gesprek op meerdere locaties voor het realiseren van het LiberTerra-concept. Waarbij substantiële voedselteelt en slim datagebruik met data-systeem Gaia deel zijn van de opzet.

Partners

LiberTerra is een label van Stichting Liberta Care. OurHumanNature is daarin partner.
OHN legt verbindingen naar groepen en/of locaties, en verzorgt Creative Playground-workshops/programma’s voor alle genoemde doelgroepen om daarmee succesvolle woongemeenschappen te helpen realiseren.

Wil je meehelpen om onze plannen verder mogelijk te maken? We zoeken partners die mee willen ontwikkelen en exploiteren.

Wil je meer weten over het concept en de realisatie van LiberTerra-locaties en projecten? 

Neem contact op met stichting Liberta Care, Mieke Elzenga: m.elzenga@liberta-care.nl / tel. 06-2932 5107 / https://liberta-care.nl.

Of contact: Marnix Lamers, marnix@ourhumannature.co / tel. 06-1505 0824.