LiberTerra

LiberTerra biedt waarde aan drie partijen

Zoekt u als gemeente nieuwe oplossingen voor de grote ruimtelijke, agrarische, sociale en ecologische vraagstukken van nu? Aansluitend op zowel gemeentelijk als provinciaal beleid, inspelend op de Omgevingswet?

Zoekt u als groep bewoners een plek om een nieuw initiatief vorm te geven, met name in het buitengebied, bijvoorbeeld door wonen te combineren met collectieve voedselteelt en bijdragen aan Duurzame Doelen?

Zoekt u als grondeigenaar nieuwe invulling van een stuk land, bijvoorbeeld met wonen en voedselteelt, met biodiversiteit, educatie en maatschappelijke participatie?

Dan gaan we graag met u om de tafel!

LiberTerra betekent:

 • Wonen in een (kleinschalige) community, met name in buitengebieden.
 • Maatschappelijke uitdagingen oplossen: provincies/gemeenten ondersteunen bij behalen Global Goals. Denk aan zorg, welzijn, recreatie, educatie en WEconomy.
 • Ruimte voor ondernemerschap van bewoners.

Een uitgebreidere LiberTerra-variant omvat ook voedselteelt voor de regionale markt en eigen gebruik. En data voedselteelt en biodiversiteit verzamelen en delen via dataplatform AgroWiki.

LiberTerra is een integraal en innovatief antwoord op deze vier prangende problemen:

 1. Groot tekort aan betaalbare en passende woonruimte en hypotheken voor jonge mensen, alleenstaanden en anderen.
 2. Tekort aan goede invulling VAB-terreinen (vrijkomende agrarische bebouwing).
 3. Grote noodzaak landbouw, bodembeheer en biodiversiteit systemisch te verbeteren.
 4. Gebrek aan verbinding in samenleving, en eenzaamheid bij oud en jong.

De eerste twee mijlpalen zijn:

 1. LiberTerra Geestmerambacht
  Op een terrein van het recreatieschap Geestmerambacht komt een kleine woongemeenschap. Er worden daarvoor 10 Tiny Houses gebouwd, Mindful Homes. De bewoners zetten zich maatschappelijk in op het gebied van zorg en welzijn. Ze zullen ook actief zijn in het nabijgelegen voedselbos.
 2. Meer LiberTerra locaties
  We zijn in gesprek met meerdere locaties voor het realiseren van het LiberTerra-concept. Waarbij substantiële voedselteelt en slim datagebruik met AgroWiki worden toegevoegd aan de opzet.

Partners

Stichting Liberta Care en Our Human Nature werken hieraan. Dat doen we samen met Gemeente Langedijk, Mindful Homes en andere partijen.

Wil je meehelpen om onze plannen verder mogelijk te maken? We zoeken partners die mee willen ontwikkelen en exploiteren. Interesse? Neem contact met ons op via join @ ourhumannature. co.

Meer weten?

Wil je meer weten over het concept en de realisatie van LiberTerra-locaties en projecten? Zend dan een e-mail naar join @ ourhumannature. co.

Of neem persoonlijk contact met ons op voor een kennismaking.
Stichting Liberta Care, Mieke Elzenga: m.elzenga@liberta-care.nl / tel. 06-2932 5107 / https://liberta-care.nl.

Liberta Care is partner in expertisecentrum Our Human Nature.
Contact: Marnix Lamers, marnix@ourhumannature.co / tel. 06-1505 0824.