Data-systeem Gaia

Data-systeem Gaia

Data-systeem Gaia is een belangrijke pijler onder Our Human Nature. Een te ontwikkelen data deelplatform; open source, interactief en zelflerend. Wat wij èn gebruikers daar in stoppen is data om nog meer afgestemd op jouw locatie voedsel te kunnen kweken; slim voedselvraag en -aanbod bij elkaar te brengen; en data over (het meten van) waterkwaliteit in onze leefomgeving. Dat alles ‘lokaal geworteld’, op Wikipedia-achtige wijze.

Zie het als een uitgekiende innovatie die de kleine markt van lokaal voedselvraag en -aanbod weer efficiënt gaat maken. Dat kan door die markt dezelfde datatools te geven die het grote voedselsysteem al gebruikt. Gaia data-systeem brengt teeltgegevens van een grote diversiteit aan kleinschalige telers en kwekers zodanig samen dat de som van het aanbod kan voldoen aan de vraag van de markt.

Met data-systeem Gaia:
* Stimuleren we lokale voedselteelt en zorgvuldig waterbeheer
* Maken we uitgebreide kennis over planten, bodembeheer e.d. openbaar beschikbaar
* Bieden we een open source tool waarmee iedereen kennis kan verzamelen en verrijken om zelf betere keuzes te kunnen maken over zijn of haar voedselteelt en waterbeheer.
* Creëren we een slim platform voor matching van vraag en aanbod van lokaal voedsel.

Meer lokaal voedsel nodig

De inzet van data-systeem Gaia sluit heel mooi aan op de groeiende ambitie  en noodzaak, om meer voedsel lokaal te telen.

Dat scheelt transport en vermindert de afhankelijkheid van lange ketens (voedselzekerheid). En het vergroot de betrokkenheid van consumenten.
Bv. de provincie Zuid Holland ambieert voor 2036 dat maar liefst 80% van alle daar geconsumeerd voedsel lokaal geproduceerd is.

Eigen keuzes kunnen maken

Op basis van de datastromen ontstaat een uniek en krachtig kennissysteem. Elke gebruiker kan dit inzetten voor kwantificering van arbeid, opbrengst, materiaal-kosten, organisatiekosten e.d. Dat koppelen we aan een verkoopsysteem binnen een lokale markt waar vele telers en consumenten op aan kunnen sluiten.

En, heel belangrijk: data en kennis in data-systeem Gaia is open source.
Dat alles maakt dat gebruikers hun eigen afwegingen en keuzes kunnen maken over of, wat en hoe zij voedsel kweken en aanbieden.

Waterkwaliteit meten

Data-systeem Gaia maakt het ook mogelijk dat particulieren de kwaliteit van ons oppervlaktewater gaan meten. Hiervoor zijn binnenkort laagdrempelige meet-toolkits beschikbaar.
De kwaliteit van water is een zeer goede indicator voor de kwaliteit van onze leefomgeving.

Wie werken hieraan mee?

Mark Koops

Mark Koops

Mark zal data-systeem Gaia ontwerpen en de realisatie coördineren. Mark is sterk begaan met data. Data die vrijelijk kan stromen en niet achter slot en grendel van de grote corporates zit. Hij deed ervaring op met grote Informatie Management-systemen als geoloog in de olieindustrie. Van Big Oil naar Big Soil dus!

Partners

Ons project start onder andere in Gouda en Bodegraven, in samenwerking met de Stichting Duurzaam Bodegraven Reeuwijk. Zij beheert een stadsgroentetuin (‘Hortus Populus’) van 3 hectare, waar actief gebruik gemaakt wordt van Gaia data-systeem. Hortus Populus staat onder leiding van voorzitter Esther van den Bor. Zie: https://www.duurzaambodegravenreeuwijk.nl/hortus-populus

Wij haken ook aan op:
De Zuid-Hollandse Voedsel Families. Zie: https://www.voedselfamilies.nl/

Stappen aanpak

✔ Het belangrijkste doel is het genereren van funding.

✔ Op basis daarvan kunnen we data-systeem Gaia gaan voorbereiden, ontwerpen, maken, testen en implementeren.

✔ We richten in het proces ook de stichting TouchedbyWater op. Zij zal bewaker en beheerder zijn van de data die in data-systeem Gaia verzameld gaan worden, en van het platform.

CommunityFarming.
Met data-systeem Gaia gaan we een online-bedrijf maken met veel technische knowhow. Een bedrijf dat gelooft in data- en kennisdeling ipv. data achter slot en grendel houden, iets wat steeds meer gebeurt binnen
 de grote ‘corporates’.

Wil je bijdragen aan de totstandkoming?

Funding is nodig voor de technische, organisatorische en juridische ontwikkeling. We kijken actief naar subsidiemogelijkheden, fondsen en particuliere investeringen.
Heb je daarvoor suggesties, contacten? Graag!

En misschien wil jij zelf wel investeren. Wij denken dat data-systeem Gaia internationale commerciële potentie heeft.

Meer weten?

Als je meer wilt weten over de beoogde opzet en technische achtergronden van data-systeem Gaia.