Inspiratiefilms ‘TouchedbyWater’

Mens-aarde verbindende gebiedsfilms…

OurHumanNature gelooft sterk in de kracht van films. Niet alleen als drager van een boodschap, maar ook als kunstwerk. Als manier om mensen en organisaties in een bepaald gebied te inspireren en te verbinden. En om de hedendaagse uitdagingen te tacklen. Als eerste maken we de film ‘De Utrechtse Heuvelrug is Touched by Water’.

‘Film’ is te beperkt. Beleef een theater-uiting die op de planken plaats vindt, interactief met de beelden. Met live-muziek, die de soundtrack wordt…
Jij als publiek in de zaal wordt erbij betrokken. Kun je je dat voorstellen? Kom dan kijken! Kun je je dat niet voorstellen?

Kom dan zéker kijken! In 2020 maken we de premiere-datum bekend.

Waarom?

Eerste van een serie

Deze 1e film ‘Touched by Water’ gaat over het gebied van pak ’m beet Zeist tot aan de Gelderse Vallei. Deze Heuvelrugfilm is de start van een serie van mens-aarde verbindende gebiedsfilms.

Laat je meenemen op reis naar de kosmologische, geo(morfo)logische, ecologische, sociale en economische geschiedenis en toekomst van dit prachtige gebied. Zoals met water en voedsel.

Na deze 1e maken we ook films van andere gebieden. Via elke film zal het gebied vanzelf spreken over wat haar essentie is, en wat er nodig is naar een werkelijk duurzame toekomst.

Water staat voor gevoel

Wij zijn grotendeels water. Water staat voor gevoel, het kunnen laten stromen van emoties en sensaties in ons. Als we dat meer toelaten, worden we dus meer onszelf. En kunnen we van daaruit ook meer zorgdragen voor de kwaliteit en het beheer van grondwater, rivieren en kraanwater.

Laat je raken door water, laat je raken door deze film!

Maak de stichting mogelijk

Zorg dat je erbij bent op 17 mei 2020 in Zeist. Dan ben je niet alleen deelnemer aan een visueel en auditief spektakel, maar draag je ook direct bij aan de oprichting en groei van de stichting TouchedbyWater.

Deze zet zich in om met elkaar veilige open source data te beheren voor lokale voedselteelt en waterbeheer middels data-systeem Gaia. En dat er meer films en events komen.

““Water does not resist. Water flows. When you plunge your hand into it, all you feel is a caress. Water is not a solid wall, it will not stop you. But water always goes where it wants to go, and nothing in the end can stand against it. Water is patient. Dripping water wears away a stone. Remember that, my child. Remember you are half water. If you can’t go through an obstacle, go around it. Water does.”

– Margaret Atwood, The Penelopiad

Wie werken hieraan?

Mark Koops

Mark Koops

Mark zal de films produceren. Een van zijn passies is films mogelijk maken, als kunstwerk, maar ook om een boodschap krachtig over te brengen.

Mark is bovendien sterk begaan met data, en met water. Data die vrijelijk kan stromen en niet achter slot en grendel van de grote corporates zit.

Water moet net zo vrij kunnen stromen; water vrij van belasting en vervuiling. Een belangrijke boodschap van de films.

Marnix Lamers

Marnix Lamers

Marnix legt waardevolle verbindingen om de films mogelijk te maken. Relaties met personen en met organisaties. Die maken dat we met elkaar een waarde-netwerk vormen.

Dat houdt onder meer dat we proposities ontwikkelen die we voorleggen met het oog op investeringen en/of cocreatie.

Partners

Enkele mensen zijn al ‘aan boord’ om de eerste film tot een succes te maken. Later meer!

Stappen-aanpak

 ✔ Het belangrijkste doel is het genereren van vóór-aanmeldingen.

 

✔ Op basis daarvan kunnen we financiers benaderen.

 

✔ Daarna doen we nader onderzoek, werken we het script verder uit en gaan we de film voorbereiden.

 

✔ Vervolgens is het tijd voor de opnames, montage et cetera.

 

Meer weten?  Meedoen?

Wil je bijdragen aan de totstandkoming?

 

Als je meer wilt weten over de opzet van de film, over toekomstige films, over de mogelijkheden voor funding/sponsoring van de film(s) en de stichting. 

Of heb je zelf ideëen, (historische) informatie, locaties die niet mogen ontbreken, of iets anders? Neem dan contact op.