De Creative Playground-plek

Op de Creative Playground-plek (in wording) raken jij en je organisatie geïnspireerd om duurzamer om te gaan met onze leefomgeving. Bv. met (lokaal) voedsel, water en wonen. Dat zijn belangrijke pijlers om een ‘Rooted WEconomy’ te realiseren: een economie die lokaal/regionaal geworteld is. De playground ondersteunt meerdere duurzame transities die we als samenleving nu maken.

Uitvogel-plek, nu-snap-ik-wat-ik-te-doen-heb-plek, oefenplek, experimenteer plek, doeplek, inspiratieplek….

Kom een dag(deel) of in een programma deelnemen, kom spelen. Ervaar een belevenis, met ook een uniek reisje door tijd en ruimte. Om te zien en voelen hoe we vroeger, nu en straks omgingen en omgaan met voedsel/landbouw, economie, water en wonen. Daarin zie je de samenhang tussen hoe we het concreet doen in onze samenleving en anderzijds onze mindset, aannames en overtuigingen die het in gang hebben gezet. 

Al doende, al belevende en spelende kom je tot inzicht en inspiratie. Als speler besef je (weer) dat wij zelf de scheppers zijn van onze realiteit.

PLAY = spelen. GROUND = onze bodem, onze aarding

Een sfeer en space om zuiver, voorbij beperkingen te denken, kijken en creëren. Waarin iets bijzonders gebeurt. Waarin mensen opengaan. Waarin bubbles en oude conditioneringen onderzocht worden.

Creative Playground: unieke bedding waar groepen en gemeenschappen verdere gemeenschappelijkheid ontdekken en laten wortelen. Kom met elkaar tot eenheid.

Wilt u met ons om de tafel voor een nadere kennismaking? We zien uit naar een kennismaking om te kijken naar de mogelijkheden. Neem contact met ons op:

Marnix Lamers via https://www.ourhumannature.co/contact

Kraamkamer en creatieplek

De plek wordt een kraamkamer, bv. voor nieuwe waardecreatie en startups voor een Rooted WEconomy.

En een transformatie-oase, een bruisende plek voor teambuilding en veranderprocessen. 

Ook een plek voor integratie van de verschillende transities lijnen die nu spelen (energie, agrarisch, voedsel, sociaal, economisch etc)

Doelgroepen

Bestuur, directie, beleidsvormers van overheden en gebiedsorganisaties, bezig met ruimtelijke inrichting, agrarische zaken; huisvesting, voedsel, water. 

Lokaal/regionaal geankerde ondernemingen.

Pioniers en changemakers.

Duurzaamheidsgroepen/platforms.

Denk mee en stay tuned

Wil je op de hoogte blijven?

Weet je een plek voor ons van 2 hectare of meer, op de Utrechtse Heuvelrug, of Kromme Rijnstreek? Liefst in/nabij Doorn.

Wil je meedenken/meedoen?

Laat het weten: join @ourhumannature .co.
Of via het contactformulier.