Kennismaken met de Creative Playground


Wat speelt er? In jouw organisatie, bedrijf of project?

Ben je een gemeente/provincieambtenaar of gemeentelijke/provinciale afdeling, of van een andere overheid, ondernemer, innovator, natuur- of landgoedbeheerder, recreatie-ondernemer, bewoner? Loop je in die rol tegen vragen aan over gebiedsinrichting en ruimtelijke ordening, of lopen dingen soms stroef en taai?

Kom je spelen met je vraag?

In een kennismakingssessie met de Creative Playground-aanpak, ga je met je vragen spelenderwijs aan de slag. Je ontmoet daarin je vraagstuk, maar ook drie nieuwe gesprekspartners: de natuur, de aarde en je eigen stilte. Locatie: in overleg. Kan jullie locatie zijn, en wij kennen vele geschikte locaties.

Voor wie?

We doen dit voor vier doelgroepen:

  • Gemeenten en andere overheden
  • Bedrijven
  • Gebiedsorganisaties: organisaties met een formele taak op het vlak van ruimtelijke inrichting, natuur, agrarisch, voedsel, milieu, wonen, etc.
  • Pioniers, vernieuwers die bezig zijn aan een duurzame, circulaire, coöperatieve economie en samenleving

Data Open Sessies

Nieuwe data volgen later. Houd deze site in de gaten!

Meld je aan voor een CP Open Sessie

Programma

Ontvangst en kennismaking

Playground Warming up

Ruimte maken in onszelf, met stilte e.d.

Verdieping met casus

Beweging in het speelveld met een specifiek soort opstelling. Deze geeft antwoorden op vragen van de casus, gezien door de stakeholders

Reflectie/oogst en conclusies

Beweging

Op de Playground staan beweging en ervaren centraal. In het speelveld is de natuur onze leidraad. Je kijkt op een andere manier naar je vraag. Niet met nog meer praten, maar door te voelen en ervaren. Dat levert betere en verrassende antwoorden en inzichten op.

Zo’n open sessie is een perfecte manier om te ervaren wat de Creative Playground is, want je kunt ook spelen met organisatie of gezamenlijke vraagstukken.