Creative Playground aanbod voor pioniers & change agents


Ben jij of het platform/community waar je deel van bent, ook bezig met vernieuwing en transitie? Zodat onze samenleving toekomstbestendiger wordt? Bv. op het gebied van wonen, voedsel, water, energie, ruimtelijke inrichting.
 

Wij denken dat de toekomst vraagt om veel meer samenwerking van bedrijfsleven, gebiedsbewoners, overheid, maatschappelijke organisaties, en vernieuwers zoals jullie. Met als intentie meervoudige waardecreatie voor echte welvaart. Behalve financieel moet het ook sociaal, ecologisch etc kloppen. Alles is verweven, dus alleen denken in de klassieke (financiële) belangen van bedrijven is niet genoeg. Jullie hebben daar een goede kijk op. Jullie zijn veranderaars die vooruit willen en die anderen kunnen inspireren.

Creative Playgrounds zijn een heldere manier om dat te ervaren én praktisch te maken, te vertalen. Met workshops, dialogen, opstellingen, op-spellingen en andere dynamische werkvormen zoals een waterproeverij. Spelenderwijs, maar niet vrijblijvend, leren en bouwen aan jullie aanbod aan de wereld. Vertrouw op het natuurlijke speelveld. Want speels leren is Our Human Nature. 

Wat dacht je ervan, zo’n aanpak met Creative Playgrounds?

Kom ontdekken, beleven, dieper luisteren in een Creative Playground Open Sessie.


Wilt u met ons om de tafel voor een nadere kennismaking? We zien uit naar een kennismaking om te kijken naar de mogelijkheden. Neem contact met ons op: Marnix Lamers via
https://www.ourhumannature.co/contact 

Plek innemen

Welke plek wil je / jouw platform innemen in je leefomgeving?

Welke waarde wil je creëren, met bedrijven en maatschappelijke organisaties om je heen?
Coöperatief aanpakken, lerend van ecosystemen, en onze menselijke natuur.

Jullie als pioniers kunnen daarin van grote waarde zijn.

Toepassing

Je past een Creative Playground toe voor bv:

  • Inspiratie-sessie / visieontwikkeling en visie-uitwerking

  • Aanboren van energie

  • Positionering: welke plek wil je innemen in je leef- en werkomgeving? Op welke plekken wil je waarde toevoegen

Vervolg stappen

Stap 2 kan zijn uitrekenen hoe jullie nieuwe aanpak financieel duurzaam te maken is.

En stap 3 dat we deuren helpen openen naar samenwerkingsverbanden waarin je actief bent, aan de hand van de nieuwe Omgevingswet.