Creative Playground aanbod voor landgoederen


Wij dragen landgoederen een bijzonder warm hart toe. Plekken van rust, schoonheid, en ook vaak met actuele uitdagingen.

Jullie als landgoed weten al heel lang wat het is rentmeester te zijn. Je beweegt je op het snijvlak van natuur, erfgoed en cultuurhistorie, kennis/educatie en vaak ook landbouw. Belangrijke terreinen voor onze samenleving, en waar ook vernieuwing nodig is. Wat vraagt dat? En wie spelen daarbij een sleutelrol ?

Hoe zien jullie de toekomst; waar wil je naartoe als landgoed? Wij hebben concrete ideeën, knowhow en capaciteit om met jullie een toekomstbestendige invulling te realiseren.

Wat hebben jullie daaraan?

 • Nieuwe opbrengsten
 • Nieuwe partnerships, lokaal/regionaal
 • Positieve PR, regionaal en landelijk

Kom ontdekken, beleven, dieper luisteren in een Creative Playground Open Sessie.

Wilt u met ons om de tafel voor een nadere kennismaking? We zien uit naar een kennismaking om te kijken naar de mogelijkheden. Neem contact met ons op:

Marnix Lamers via https://www.ourhumannature.co/contact

Sleutelrol

Wij denken dat jullie, eigenaren en beheerders van landgoederen, een sleutelrol vervullen in de revitalisering van onze leefomgeving.

Vernieuwing op jullie locaties, bv met circulaire landbouw, eigentijds natuurbeheer, heeft een zeer brede positieve impact en uitstraling.

Verantwoord

Met name twee dingen zijn cruciaal:

 1. Verantwoord en duurzaam landgoed- en natuurbeheer.
   
 2. Verantwoord en duurzaam verdienmodel.

En dat voor de lange termijn. Wij geloven in een economie die met name lokaal/regionaal geworteld is. Waar het geld primair beweegt in het netwerk, en niet naar anonieme markten.

Nieuwe inkomsten

U kunt daarbij denken aan nieuwe voedsel-vormen, zoals:

 • Via voedselbossen, agroforestry/strokenteelt, en permacultuur;
 • Duurzame (kleinere / community) huisvesting;
 • Educatie;
 • Eigentijdse manieren om stakeholders en bedrijven te betrekken.