Creative Playground aanbod voor gebiedsorganisaties & overheden


Gebiedsorganisaties zijn wat ons betreft alle organisaties met een ‘gebiedstaak’.

Ben je werkzaam voor een organisatie zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, een provinciaal Landschap, IVN, FPG, Regionaal Bureau Toerisme, een Nationaal Park, Rijkswaterstaat, lokale / provinciale / landelijke (semi)overheid? Actief op het gebied van maatschappij, water, voedsel, natuur, landgoederen, landbouw, huisvesting, ruimtelijke inrichting of een ander vitaal element van onze samenleving.

Dan heb je een duidelijke plek en formele taak in je vestigingsgebied. In welke dynamiek zit je met die taak? Wat lukt goed, waar loop je tegen aan? En: hoe geef je handen en voeten aan een werkelijk duurzaam gebied – waarbij nadrukkelijk ook geluisterd wordt naar het gebied zelf?

Wat wil er eigenlijk gebeuren?

Hoe geef je de economische, energie-, voedsel-, woon- en watertransitie concreet vorm?

Dat is te onderzoeken met een Creative Playground-programma. Waarin we luisteren naar de vragen van dit gebied en naar wat dit gebied ons vertelt. Elk gebied is mens én natuur. Hoe verhouden wij ons als mens en organisatie tot de vraagstukken en tot de informatie van het land zelf? Deze tijd nodigt ons nadrukkelijk uit om op een andere manier samen te leven, met respect voor en in gelijkwaardige samenwerking met natuur en landschap.

Kom ontdekken, beleven, dieper luisteren in een Creative Playground-sessie voor gebiedsvragen.

Wilt u met ons om de tafel voor een nadere kennismaking? We zien uit naar een kennismaking om te kijken naar de mogelijkheden. Neem contact met ons op:

Marnix Lamers via https://www.ourhumannature.co/contact of via Tjeerd Gorter https://splendid-life.nl

Doelgroep

  • Bestuur, directie, management en beleidsvormers.

  • HR, facilitair-, marketing- en communicatie mensen.

   Wat ‘heb je eraan’?

   • Jouw organisatie gaat anders kijken en luisteren naar jouw leefgebied, jullie taak daarin en het speelveld. Op basis daarvan kun je beter je plek innemen, en zullen organisatieprocessen soepeler gaan.

   • Je vindt als organisatie meer balans in relatie tot de natuur. Essentieel voor de toekomst.

   • Je krijgt een bonk inspiratie en energie.

   Heuvelrug: proeftuin

   Voor ons is de Utrechtse Heuvelrug (van Rhenen tot Huizen, met omliggende gebieden), hierin een proeftuin. Een gebied met optimale omstandigheden om te leren en experimenteren in de duurzame transitie: er is veel kennis, innovatiekracht en betrokkenheid, waar andere gebieden weer van kunnen leren. Om te komen tot nieuwe oplossingen voor actuele, grote kwesties

   De Heuvelrug is het hart van ons land, dat volop mag blijven kloppen. Waar . Een (geologisch) overgangsgebied met waarde voor deze overgangstijd.