Creative Playground aanbod voor bedrijven


Welke uitdagingen heeft jouw onderneming? Hoe kunnen jullie je eigentijds en natuurlijk ontwikkelen, om toekomstbestendig te worden?

Wij menen dat de toekomst vraagt om veel meer samenwerking van bedrijfsleven, gebiedsbewoners, overheid, vernieuwers en maatschappelijke organisaties. In balans met de natuur.

Met als intentie meervoudige waardecreatie voor echte welvaart. Behalve financieel moet het ook sociaal, ecologisch etc kloppen. Alles is verweven, dus alleen denken in de klassieke (louter financiële) belangen van bedrijven is al lang niet meer genoeg. Hoe gezond en divers is jullie eco-systeem? 

Dan wordt de vraag: welke plek wil je innemen in je leefomgeving?

Welke energie en draagvlak kun je aanboren voor vernieuwing? HOE doe je dat?

Door het coöperatief aan te pakken, lerend van ecosystemen, en onze (menselijke) natuur. En door te spelen!

Natuur is de schakel. Bedrijven mogen zich meer verbinden met natuur. Zelfs de natuur in huis halen, bv. door zelf voedsel te kweken, al is het maar kleinschalig. 

Want hoe maken we anders de economie weer reëel? Nu is de virtuele economie 90% van de economie, and counting. Dus laat de natuur meedoen in je speelveld.

Gun jezelf als stap 1 Creative Playgrounds: een heldere manier om de veranderende realiteit te ervaren én praktisch te maken. Met workshops, dialogen, opstellingen, op-spellingen en andere dynamische werkvormen zoals een waterproeverij. Spelenderwijs, maar niet vrijblijvend, leren en bouwen. Vertrouw op het natuurlijke speelveld. Want speels leren is Our Human Nature.

Kom ontdekken, beleven, dieper luisteren in een Creative Playground Open Sessie.


Wilt u met ons om de tafel voor een nadere kennismaking? We zien uit naar een kennismaking om te kijken naar de mogelijkheden. Neem contact met ons op:

Marnix Lamers via https://www.ourhumannature.co/contact

Toepassing

Je past een Creative Playground toe voor bv:

  • Inspiratie / visie ontwikkeling / uitwerking
  • Aanboren van energie
  • Positionering: welke plek wil je innemen in je leef- en werkomgeving?

Wat levert dat spelen op?

  • Je zet met je team een volgende stap naar wat jullie willen neerzetten
  • Je hebt duidelijkheid waarom iets nog niet stroomt in de buitenwereld of bij je klanten
  • Je begrijpt beter wat er werkelijk speelt
  • Je begrijpt beter je plek in de organisatie
  • Je weet heel helder wat je met elkaar te doen en te laten hebt
  • Je weet hoe je nog meer op elkaar kunt bouwen
  • Je ziet hoe je je doel makkelijker bereikt

Leren en ontwikkelen

Voor MKB-organisaties die deze lijn met name willen oppakken in hun leren & ontwikkelen, is er de SLIM-regeling. Een team partners van Campus Landgoed Zonheuvel heeft hier een totaal-aanpak voor ontwikkeld. 

Er is een combinatie van activiteiten waarin bedrijven leren van elkaar, en een maatwerktraject per bedrijf. 

Dit programma begint in najaar 2020. Vraag naar de mogelijkheden.