Dataplatform AgroWiki

Vernieuwend datadeelplatform

Agrowiki is een belangrijke pijler onder Our Human Nature. Een te ontwikkelen datadeelplatform; open source, interactief en zelflerend. Wat wij én gebruikers daar in stoppen is data om nog meer afgestemd op jouw locatie voedsel te kunnen kweken; slim voedselvraag en -aanbod bij elkaar te brengen; en data over (het meten van) waterkwaliteit in onze leefomgeving. Dat alles ‘lokaal geworteld’, op Wikipedia-achtige wijze.

Zie het als een uitgekiende innovatie die de kleine markt van lokaal voedselvraag en -aanbod weer efficiënt gaat maken. Dat kan door die markt dezelfde datatools te geven die het grote voedselsysteem al gebruikt. AgroWiki brengt teeltgegevens van een grote diversiteit aan kleinschalige telers en kwekers zodanig samen dat de som van het aanbod kan voldoen aan de vraag van de markt. 

Met AgroWiki:
* Stimuleren we lokale voedselteelt en zorgvuldig waterbeheer
* Maken we uitgebreide kennis over planten, bodembeheer e.d. openbaar beschikbaar
* Bieden we een open source tool waarmee iedereen kennis kan verzamelen en verrijken om zelf betere keuzes te kunnen maken over zijn of haar voedselteelt en waterbeheer.
* Creëren we een slim platform voor matching van vraag en aanbod van lokaal voedsel.

“They both listened silently to the water, which to them was not just water, but the voice of life, the voice of Being, the voice of perpetual Becoming.”

– Herman Hesse, Siddharta

 

“Water is the driving force the in nature.”

– Leonarda da Vinci

“It is life, I think, to watch the water. A man can learn so many things.”

– Nicholas Sparks, The Notebook

 

“In one drop of water are found all the secrets of all the oceans; in one aspect of You are found all the aspects of existence.” 

– Kahlil Gibran Jr.

 

Waarom?

Meer lokaal voedsel nodig

De inzet van AgroWiki sluit heel mooi aan op de groeiende ambitie  en noodzaak, om meer voedsel lokaal te telen. Dat scheelt transport en vermindert de afhankelijkheid van lange ketens (voedselzekerheid). En het vergroot de betrokkenheid van consumenten.
Bv. de provincie Zuid Holland ambieert voor 2036 dat maar liefst 80% van alle daar geconsumeerd voedsel lokaal geproduceerd is.

Eigen keuzes kunnen maken

Op basis van de datastromen ontstaat een uniek en krachtig kennissysteem. Elke gebruiker kan dit inzetten voor kwantificering van arbeid, opbrengst, materiaal-kosten, organisatiekosten e.d. Dat koppelen we aan een verkoopsysteem binnen een lokale markt waar vele telers en consumenten op aan kunnen sluiten. En, heel belangrijk: data en kennis in AgroWiki is open source.
Dat alles maakt dat gebruikers hun eigen afwegingen en keuzes kunnen maken over of, wat en hoe zij voedsel kweken en aanbieden.

Waterkwaliteit meten

AgroWiki maakt het ook mogelijk dat particulieren de kwaliteit van ons oppervlaktewater gaan meten. Hiervoor zijn binnenkort laagdrempelige meet-toolkits beschikbaar.
De kwaliteit van water is een zeer goede indicator voor de kwaliteit van onze leefomgeving.

““Water does not resist. Water flows. When you plunge your hand into it, all you feel is a caress. Water is not a solid wall, it will not stop you. But water always goes where it wants to go, and nothing in the end can stand against it. Water is patient. Dripping water wears away a stone. Remember that, my child. Remember you are half water. If you can’t go through an obstacle, go around it. Water does.”
― Margaret Atwood, The Penelopiad …..

Wie werken hieraan?

Mark Koops

Mark Koops

Informatie-architect

Mark zal AgroWiki ontwerpen en de realisatie coördineren. Mark is sterk begaan met data. Data die vrijelijk kan stromen en niet achter slot en grendel van de grote corporates zit. Hij deed ervaring op met grote Informatie Management-systemen als geoloog in de olieindustrie. Van Big Oil naar Big Soil dus!

 

 

Partners

Ons project start onder andere in Gouda en Bodegraven, in samenwerking met de Stichting Duurzaam Bodegraven Reeuwijk. Zij beheert een stadsgroentetuin (‘Hortus Populus’) van 3 hectare, waar actief gebruik gemaakt wordt van AgroWiki. Hortus Populus staat onder leiding van voorzitter Esther van den Bor. Zie: https://www.duurzaambodegravenreeuwijk.nl/hortus-populus

Wij haken ook aan op:
De Zuid Hollandse Voedsel Families. Zie: https://www.voedselfamilies.nl/

Mijlpalen

 

✔ Het belangrijkste doel is het genereren van funding.

✔ Op basis daarvan kunnen we AgroWiki gaan voorbereiden, ontwerpen, maken, testen en implementeren.

 

 

✔ We richten in het proces ook de stichting TouchedbyWater op. Zij zal bewaker en beheerder zijn van de data die in AgroWiki verzameld gaan worden, en van het platform.

 

CommunityFarming.Online gaat AgroWiki maken: een bedrijf met veel technische knowhow dat gelooft in data- en kennisdeling, en niet data achter slot en grendel van de grote ‘corporates’, wat steeds meer gebeurt.

 

Meedoen? 

Wil je bijdragen aan de totstandkoming?

Funding is nodig voor de technische, organisatorische en juridische ontwikkeling. We kijken actief naar subsidiemogelijkheden, fondsen en particuliere investeringen.
Heb je daarvoor suggesties, contacten? Graag!

En misschien wil jij zelf wel investeren. Wij denken dat AgroWiki internationale commerciele potentie heeft.

Meer weten?

Als je meer wilt weten over de beoogde opzet en technische achtergronden van AgroWiki.