4. Rijnlandse leefomgeving

Rijnlandse leefomgeving

Het Rijnlandse model gaat uit van gezamenlijk overleg en besluitvorming voor gebiedsinrichting. En hoe ziet die gewenste leefomgeving er dan uit, concreet? Wat ons betreft met veel meer dan nu dit soort elementen:

  • Circulaire handelsnetwerken en – munten
  • Korte voedselketen: slechts 1 tussenschakel tussen grond en mond
  • Voedselbossen: eetbare soorten als mix van landbouw,  natuur en beleving
  • Duurzaam wonen in buitengebieden
  • Veel meer data delen ten behoeve van gemeenschap
  • Een schone waterhuishouding, ook circulair

Laten we ondernemen veel meer verbinden met de natuur. Het is nu losgezongen. Dat is eindig, dat kan niet meer. De sleutels: leren van natuur, leren door te spelen, en wel degelijk ‘serieus’, het doet ertoe, het is niet vrijblijvend.

Rooted WEconomy

Wat ons betreft is de nieuwe economie een Rooted WEconomy: lokaal/regionaal geworteld en geankerd, en van WE, van ons allemaal, niet louter de ‘happy few’.

Een Rooted WEconomy waarin we gebiedswaarde creëren. Het gebiedsniveau is de beste schaalgrootte om vernieuwingen te realiseren. Landelijk is te groot (laat staan boven-landelijk) om er te beginnen (uiteraard is internationale afstemming wel cruciaal), lokaal is te klein.

Anders wonen en voeden

De voedselketen mag veel korter. Scheelt transport, geeft betrokkenheid, verbindingen. En bovendien is het gezonder.

Wonen mag meer als community waarin je echt voor elkaar zorgt en maatschappelijke waarde creëert. En dat graag in buitengebieden, mits we echt zorgen voor de natuur.

Zo biedt onze partner LiberTerra een totaalconcept hiervoor. Waarbij we samen met landeigenaren en gemeenten maatschappelijke uitdagingen oplossen gekoppeld aan waardenuitwisseling. Dat wat we doorgaans ‘verdienmodellen’ noemen. 

Op zeer vergelijkbare basis zijn we bezig met het voorbereiden van locaties voor stralingsbewust wonen. Urgent voor een groeiende groep mensen.

Van handel naar waardecreatie

Hoe ziet jullie toekomst eruit? Wat is het verlangen? Durf je én te dromen, én door te pakken? Laat ons je helpen zodat je de bouwstenen voor je idee, project, product, plan et cetera op een ongekende manier vorm geeft.

We helpen je met de Creative Playground-aanpak hiermee echt stappen te zetten, en hebben daarbij veel oog voor wat jullie team vraagt.