3. Gebiedswaarde en nieuw speelveld

Gebiedswaarde creëren vanuit een meer coöperatieve samenleving – Het speelveld verandert

Er vindt een forse wijziging van ‘het speelveld’ plaats door de Omgevingswet per 2021. Deze wet vervangt zo’n 27 bestaande wetten die te maken hebben met alles wat ingrijpt in onze fysieke leefomgeving. Elke onderneming en organisatie krijgt hiermee te maken, direct of indirect. Er ontstaan meer mogelijkheden voor participatie en initiatief door burgers en MKB. De wet zal ook heel bepalend zijn waarvoor je welke vergunning krijgt.

De wet biedt de grote kans een gelijk speelveld te creëren: waarbij niet alleen overheden en grote marktpartijen de ruimtelijke (en daarmee ook economische) indeling van Nederland bepalen, maar juist ook burgers en maatschappelijke groepen, en MKB. Oftewel: wij, burgers en kleinere marktpartijen, zijn zelf aan zet. Daar is wel een mindshift voor nodig.

Gebiedswaarde voor futureproof ondernemen

Gebiedswaarde creëren is een voorwaarde voor futureproof ondernemen. Het zal (op termijn) gangbaar worden om als partijen samen een plan te maken voor een gebied. Waarin je met elkaar op alle onderdelen waarde creëert. Niet alleen financieel, maar ook sociaal, ecologisch etc. Zoals het zou moeten. Want waarom hebben we dit niet eerder gedaan?

Licence to operate

De trend die wij zien en ondersteunen is deze: dat burgers, maatschappelijk middenveld en coöperatief georganiseerde initiatieven tegen bedrijven kunnen zeggen: ‘je mag hier werken, op die en die voorwaarden, en anders niet’.

Dat bedrijven daarmee een ‘licence to operate’ van de leefomgeving krijgen en regelmatig getoetst worden of zij zich aan de gemaakte afspraken houden. Nu is het feitelijk scheef: veel bedrijven bepalen de spelregels, en hebben een enorme voorsprong op de samenleving. Dat is zo gegroeid. Omdat teveel bedrijven nog alleen aan financiële winst denken, is de balans verstoord.

Coöperatief

Die toekomst vraagt duidelijk meer gelijkwaardige samenwerking in het geheel van gebiedsbewoners, overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.
Door het oprichten van coöperatieve verbanden. Dat kunnen letterlijk ‘coöperaties’ zijn, dat kan ook anders. Vanuit meervoudige waardecreatie als sleutel tot echte welvaart.

Welke samenwerkingen hebben jullie nu al die hieraan kunnen bijdragen?

Laten we leer-ervaringen gaan opdoen vanuit nieuwe samenwerkingsverbanden.