2. Creative Playground aanpak

Ben je met elkaar aan de bal of word je bespeeld?

Welke uitdagingen houden jouw organisatie nu bezig? Het speelveld om je heen bevat de sleutel naar een duurzame toekomst. Ook om te zorgen dat je de vergunningen hebt en houdt om te doen wat je wilt. Zie de aankomende Omgevingswet.

Die toekomst vraagt meer harmonie in het geheel van gebiedsbewoners, overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Met meervoudige waardecreatie voor echte welvaart.

Klinkt mooi, HOE doe je dat?

Door het coöperatief aan te pakken, lerend van ecosystemen, en onze menselijke natuur. En door gebieden centraal te zetten.

De Creative Playground-aanpak is een heldere en strategische tool om jullie te helpen zien waar het heen gaat. Om futureproof ondernemen en organiseren te ervaren; en dat vervolgens vorm te geven op de werkvloer. Om zo toekomstbestendig te worden als organisatie. 

Stap 2 kan zijn uitrekenen hoe dat financieel duurzaam te maken is. Stap 3 dat we deuren helpen openen naar toekomstbestendige vergunningen aan de hand van de nieuwe Omgevingswet.

The whole play on the ground

Je zet een Creative Playground-traject of -sessie in voor bv:

  • Ondernemingen: inspiratie / visieontwikkeling: hoe je als organisatie kan veranderen om futureproof te zijn. Bepalen welke plek je wilt innemen in je leefomgeving. Vrijmaken/aanboren van energie en draagvlak daarvoor;

  • Organisaties met gebiedstaak en pionier organisaties/platforms: (circulaire economie, voedsel, wonen, natuur, landschap, landgoederen, agrarisch, maatschappelijk e.d.): hoe geef je de economische, voedsel-, woon- en watertransitie concreet vorm? Met name lokaal en regionaal. Hoe geef je met elkaar optimaal invulling aan die taken, welke dynamiek is dienend?

Spelenderwijs, maar niet vrijblijvend, leren en bouwen. Startvraag is steeds:

Wat speelt er? Dubbelzinnig: wat staat er op het spel? Plus: hoe kunnen we daarmee spelen? Met verrassende en dynamische werkvormen gaan we aan de slag.

Let's play

Mogelijk zijn bv. dynamische workshops, dialogen, opstellingen (anders dan anders), op-spellingen en meer creatieve werkvormen zoals een waterproeverij.

  • Beleven, ervaren, begrijpen. Leren van elkaar, je omgeving, het speelveld, de natuur / ons ecosysteem. Zodat je weet hoe je organisatie toekomstbestendig wordt.
  • Essenties en inzichten worden vanzelf zichtbaar en hanteerbaar. De werkelijkheid is te complex voor alleen ‘het erover hebben’ en uitdenken/doordenken. Het vraagt om voelen voorbij woorden.
  • En dat vertalen, terug naar de werkvloer, dus heel praktisch.

Speels leren is Our Human Nature

‘Creative Playground’ is de terugkeer naar het spelen… de kracht en waarde ervan inzien en ervaren. Vaak zeggen we ‘zo wordt het spel hier gespeeld’, ‘Dat is een grote speler in de markt!’. Wat nu als we bewuster gaan spelen, expliciet?

Het leven is serieus genoeg. Spelenderwijs leer je het meeste. Dat was al zo. Tot we volwassen werden en we dat wegstopten. Toen moest het bloedserieus. Zakelijk en netjes, anders is het niet ‘professioneel’. Op de Playground nodigen we je uit om te voelen en te spelen met dat wat er is. Om anders te luisteren. Ook met je hart en buik. Niet teveel gepraat maar vooral ervaren met je lichaam. Laat je je raken, beweeg je mee of blijf je in de comfortzone?

Wie gun je deze aanpak met Creative Playgrounds? Voor jullie zelf, of in het speelveld om je heen?