1. Wat speelt er?

Wat speelt er?

Iedereen is het er ondertussen wel over eens dat het ‘anders moet.’ We staan als mensheid voor een drastische keuze: gaan we ons echt verbinden met de natuur? Met onze eigen, menselijke natuur en met de overvloedige natuur om ons heen? Als we dat niet doen, gaan we voorbij de fysieke grens van de aarde.

Je hoeft nu maar even te kijken en je ziet vergaande ecologische, sociale, culturele, politieke en economische achteruitgang. Toch zie je ook de kentering, van onderaf. Steeds meer mensen pakken hun verantwoordelijkheid en creëren prachtige projecten en initiatieven. 

Wat Our Human Nature drijft, is om ons steentje bij te dragen aan deze transitie. Om mensen en organisaties te raken, bij elkaar te brengen en het krachtenveld te herstellen: tussen mens en natuur, en tussen overheid, bedrijfsleven, middenveld en burgers.

Wij gaan voor het creëren van gebiedswaarde om de balans terug te brengen. Dat doen we ‘Rijnlands’. Het Angelsaksische model gaat uit van aandeelhouderswaarde, wat in de praktijk leidt tot anonimiteit en doorgeschoten exploitatie en uitputting, van onszelf en de natuur. Doodlopende weg. Het ‘Rijnlandse’ model daarentegen gaat uit van balans en initiatiefkracht van burgers, die voorwaarden aangeven aan bedrijven: een licence to operate (inclusief de benodigde vergunningen) gebaseerd op wat een bedrijf aan maatschappelijke waarde creëert, en niet louter onttrekt. Met de aankomende Omgevingswet als fikse steun in de rug.

Een heel avontuur. Reis je met ons mee? Op dit unieke scharnierpunt in de tijd, waarin we thuiskomen in wie we echt zijn. In our human nature.

Nederland

Nederland blijft uniek: gesteggel op de vierkante meter, druk op systemen, veel schadelijke effecten op onze habitat; tegelijkertijd zijn we een belangrijke schakel in de wereldwijde transitie.

Veel vernieuwingen starten bij ons, of worden vroeg opgepikt en verrijkt. Zoals circulaire munten. Voedselbossen. Korte keten-initiatieven. Er is de Omgevingswet, die maakt dat burgers en MKB veel meer opties krijgen zelf te bepalen wat echte waarde en welvaart inhouden. Deze wet is een revolutie in onze ogen. Dan moeten we wel de handschoen oppakken. Hierin trekken we samen op met De Coöperatieve Samenleving. Nederland is zelfs een proeftuin voor Europa wat betreft de Omgevingswet.

Nieuwe economie

Leiderschap inspirator Joseph Jaworski (VS) heeft aangegeven dat de nieuwe economie in Nederland begint. Zij is in feite al begonnen, maar nog niet doorgedrongen tot de mainstream. Dat is gestaag aan het gebeuren.

Een economie van onderaf, in gelijkwaardigheid, en met erkenning van alle waarden, niet alleen de financiële. Meervoudige waardecreatie: ook sociaal, ecologisch, cultureel, etc. 

Zijn we daar klaar voor? Wij vinden van wel.

Wat speelt er voor jullie?

Hoe beleven jullie dit? Is jullie organisatie toekomstbestendig? De toekomst vraagt een grote koerswijziging – misschien heb je die al ingezet. Wij geloven dat vroeg of laat elk bedrijf, elke organisatie echt geworteld dient te zijn en meedoet aan een bepaalde vorm van gebiedsgerichte aanpak. Omdat de organisatie anders losgezongen is van de fysieke werkelijkheid. Van wat de aarde en de reële economie aankunnen. De reële economie blijft krimpen: is nu slechts circa 10% van de totale economie – dat is niet houdbaar.

Nodig zijn nieuwe handvatten, samenwerkingen. Openingen in mindset, houding en kennis. Wat zijn jullie behoeften op dat vlak?

Our Human Nature is mede opgericht om hierin van dienst te zijn.