Lokaal geworteld voedselsysteem & waterbeheer

Verzamelen en verrijken van open source data

Verbindende communicatie-platforms en expressievormen

Duurzame waardenetwerken

Hoe klinkt, hoe spreekt een gebied eigenlijk?

Wat heeft het ons te vertellen?

Wij zijn Our Human Nature. Onze intentie is te helpen luisteren naar wat gebieden werkelijk nodig hebben. Creëren en produceren mèt de natuur; vanuit onze ware aard, onze menselijke natuur; en dat op een economisch gezonde manier.

Hoe doen we dat? Door een gebied te zien als playground, symfoniemaker en kraamkamer van verbindende ideeën. Zo kunnen we met elkaar als het ware ‘gebiedstheater’ spelen, en de klanken en beelden uit de natuur en leefsferen vangen en vertalen. Zo herwaarderen we niet alleen een gebied maar ook onszelf. Als we dat met bezieling doen, vertelt het gebied ons hoe we onze wortels weer vinden.

“Waar een wiel is, is een weg.”

pan – O – rami

“You must understand the whole of life, not just a little part of it.” 

Krishnamurti

“The privilege of absurdity is restricted to only human.” 

Thomas Hobbes

Human nature is like water. It takes the shape of its container.” 

Wallace Stevens

Waarom Our Human Nature?

Omdat onze wereld om vernieuwing vraagt, van binnenuit. We putten nu onze natuur uit en daarmee onszelf. En het kan ook echt anders. Door ons meer te verbinden met de natuur. Daarvoor mogen in een gebied verschillende belangen en verlangens meer verbonden worden.
Our Human Nature faciliteert dat proces. Dat steeds neerkomt op de vraag: waar droom jij van? In welke wereld wil jij leven?

Creative Playground

Stel je een avontuurlijke plek voor vol beleving en inzicht over de relatie mens-natuur/leefomgeving, mens-voedsel, mens-water. Een plek om ‘het leven’ te spelen, om te creëren. Vanuit een zintuiglijke ervaring bouw je aan je team, je (nieuwe) projecten, bv. voor lokaal voedsel en waterkwaliteit en -beheer. Doe mee!

Inspiratiefilms 'Touched by Water'

We gaan inspiratiefilms maken voor verbindende gebiedsontwikkeling. De 1e gaat over De Utrechtse Heuvelrug. Ben jij erbij op 17 mei 2020, in de Figi schouwburg in Zeist? Met live-muziek, theater en een waterproeverij. Sponsor een of meerdere stoelen in de zaal en draag daarmee bij aan de projecten van stichting TouchedbyWater!

Datadeelplatform AgroWiki

‘AgroWiki’ wordt een heel vernieuwend Wikipedia-achtig, open source dataplatform. Doel is het veilig verzamelen, verrijken en delen van slimme data voor lokale voedselteelt en watermanagement/kwaliteit. Zodat  vraag  naar & aanbod van lokaal voedsel  beter matchen. En we water als graadmeter van ons ecosysteem kunnen benutten.

Jouw inbreng is cruciaal

‘Our Human Nature’ is ook echt ‘OUR’. Het bestaat alleen als we het samen doen. Jij kunt bv. waterkwaliteit meten; de groundfundingcampagne steunen; thuis en/of in en rond je organisatie zelf voedsel kweken en/of circulair geld inzetten om nieuwe waardes te creëren; ambassadeur zijn, en meer.  

Wie zijn wij?

Marnix Lamers

Marnix Lamers

Inspirator & Facilitator

Communicatie, inspiratie en transformatie zijn mijn trefwoorden. Mij drijft ‘bouwen’ aan een nieuwe aarde en economie.
Mijn rol in OHN:
bouwen organisatie en Playground, relaties, coördinatie communicatie, advies en procesbegeleiding.

Mark Koops

Mark Koops

Mens & Professional

Mijn hoofd is bèta, mijn hart is alfa. Ik sta graag in de klei en tussen mensen. Mens en aarde is één.
Ben ook professional, noem me consultant.
Wat kun je mij vragen?
1. Strategische communicatieplannen.
2. Als je met vragen zit, ontwerp ik een data-informatie-proces voor je.

Organisatie

Our Human Nature is een flexibele netwerkorganisatie met een kern en daaromheen een aantal kringen.

Projecten

Stichting TouchedbyWater

Met dataplatform AgroWiki maken we het lokale voedselsysteem weer echt lokaal, door slimme data- en kennisdeling. Open source, interactief; Wikipedia-achtig. We richten de stichting TouchedbyWater op om die data te bewaken en te beheren.

Nieuwe Waarde Creaties

Hallo leider/changemaker! Wat dacht je van een avontuurlijke reis van egosysteem naar ecosysteem? Gun je organisatie dit unieke portaal naar een integraal duurzame identiteit in de nieuwe eco-nomie. Dit proces is er een om te beleven. Je gaat bijvoorbeeld als organisatie zelf voedsel kweken. Start met circulair geld. Leert van de natuur. En geniet ook van lekker eten!

Voedselbossen die renderen

Eet jij wel ‘ns uit een bos? Kastanjes, wat beukenootjes, een enkele paddestoel wellicht, en vaak blijft het daarbij…
wist je dat de mensheid al lang voedselbossen aanlegt? Dat zijn ‘eetbare bossen’: parkachtige bossen waar veel bessen, noten en zaden groeien. Komt dat even mooi uit in de voedseltransitie. Bovendien perfect voor beleving en participatie. Our Human Nature wil met name eraan bijdragen dat voedselbossen economisch gezond zijn.