Over de organisatie

Expertisecentrum mede vanuit netwerkorganisatie

Our Human Nature kent een kleine sturende kern: Marnix Lamers,  Mark Koops, en Mieke Elzenga. Zij zijn verantwoordelijk voor het totaal. Daarnaast/omheen is een aantal kringen / teams.

Er is een communicatieteam: Marnix en Mark. Dit team verzorgt de communicatieaanpak en kanalen,

Er is een consulting-tak, o.l.v. Mark, Mieke en Marnix, voor m.n. de volgende projecten:

* LiberTerra-projecten  en advies. Centraal concept is het wonen in een (kleinschalige) community, met name in buitengebieden. Bewoners lossen maatschappelijke uitdagingen op en ondersteunen provincies/gemeenten bij behalen Global Goals.
* gebiedsontwikkeling zoals werken aan een vitaal platteland, natuurinclusieve landbouw; voedseltransitie.
* o
ok begeleiden we veranderprocessen in organisaties die op de genoemde terreinen actief zijn. Of bij organisaties die meer natuur(lijke ritmes) en duurzaamheid willen betrekken in hun bedrijfsvoering en zo nieuwe waardes willen creëren.

Een groep ambassadeurs steunt OHN actief.

OHN richt in 2020 de stichting TouchedbyWater op. Deze zal zelfstandig zijn en zich richten op het bewaken en beheren van data in het datadeelplatform AgroWiki. En op het produceren van films die zorgen voor bekendheid van de diverse projecten. AgroWiki is een uitwerking van onze partner CommunityFarming.Online, een bedrijf dat het lokale voedselsysteem weer echt lokaal wil maken door data- en kennisdeling.

Elke film heeft een geheel van ‘Inspirators’, mensen die bv. vanuit creativiteit bijdragen.